Plus

Zarządzanie jakością i środowiskiem w Polkomtel Sp. z o.o.

Od 2000 roku Polkomtel posiada wdrożony i stale doskonalony system zarządzania przez jakość, a od 2012 - również system zarządzania środowiskowego. Potwierdzeniem tego faktu są międzynarodowe certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 wydane dla Polkomtel przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Zakres certyfikatów obejmuje sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej, obsługę i utrzymanie Klienta.

Seria norm ISO 9000:2008 dotyczy przede wszystkim systemu zarządzania, który ma wpływ na jakość dostarczanych produktów i świadczonych usług. System ten jest stale ulepszany i doskonalony tak, aby poziom świadczonych usług satysfakcjonował oraz spełniał w najwyższym stopniu oczekiwania i potrzeby Klientów. Norma ISO 14001:2004 systematyzuje zasady zarządzania działaniami wpływającymi na środowisko, pomagając ograniczyć ich efekt negatywny i wzmocnić pozytywny, a także zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Stawiane przed nami cele, prowadzona polityka i realizowany model zarządzania pozwalają na świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.
W celu zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów sieci Plus najważniejsze procesy zachodzące w obszarze sprzedaży i obsługi Klientów są przeglądane i  doskonalone. Standardy oraz techniki przyjaznej i kompetentnej obsługi stosowane w tym zakresie przez Polkomtel sp. z o.o. spotkały się z najwyższą oceną audytorów. Przyznanie certyfikatu ISO jest gwarancją bezpieczeństwa, zaufania oraz niezawodnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością i  środowiskiem w firmie.

Polityka Jakości

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej satysfakcji Klientów sieci, dzięki efektywnej sprzedaży wysokiej jakości produktów i usług telekomunikacyjnych, sprzedaży energii elektrycznej oraz przyjaznej i kompetentnej obsłudze, a poprzez to stałe podnoszenie wartości Spółki.

Cele te realizujemy poprzez:

 • zapewnienie Klientom - dzięki sprawnej sprzedaży - wygodnego dostępu do nowoczesnych i funkcjonalnych produktów i usług oferowanych przez Spółkę,
 • profesjonalną obsługę Klientów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów kontaktu, która uwzględnia indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta,
 • stałą troskę o satysfakcję Klientów oraz umacnianie pozytywnych relacji,
 • podejmowanie działań wpływających na wzrost atrakcyjności usług oraz ich wykorzystania przez Klientów,
 • współpracę wewnętrzną ukierunkowaną na optymalizację realizowanych działań zmierzających do wzrostu satysfakcji Klientów i eliminowanie przyczyn potencjalnego niezadowolenia Klientów,
 • budowę partnerskich relacji międzyoperatorskich z uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań Klientów,
 • kooperację z liderami określonych branż w celu realizacji konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań dla naszych Klientów,
 • stosowanie starannie wyselekcjonowanych mierników umożliwiających monitorowanie oraz nadzorowanie realizowanych procesów,
 • stymulowanie innowacyjności wśród pracowników i motywowanie do stałego podnoszenia kompetencji niezbędnych w profesjonalnym wypełnianiu obowiązków,
 • stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi wsparcia, ukierunkowanych na efektywność realizowanych procesów, wygodę oraz oszczędność czasu Klienta,
 • optymalne kosztowo i efektywne biznesowo wykorzystywanie dostępnych zasobów informacji (wewnętrznych i rynkowych) w celu usprawniania procesów, tworzenia produktów i zarządzania bazą Klientów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Klientów.

Pełną realizację Polityki Jakości oraz stałe doskonalenie naszych działań umożliwia funkcjonujący w Polkomtel Sp. z o.o. system zarządzania, spełniający wymagania normy ISO 9001:2008 oraz zobowiązanie Kierownictwa do respektowania wszystkich ustaleń w tym zakresie.

Polityka Środowiskowa Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel Sp. z o.o. oferuje  wysokiej jakości sprzedaż i obsługę Klientów respektując wymagania Klienta oraz wymagania prawne, z dbałością o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych.

Cele środowiskowe, jakie przed sobą stawiamy to:

 • wprowadzanie na rynek produktów spełniających wymagania stosownych norm i przepisów,
 • osiąganie co najmniej wymaganych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz produktów w opakowaniach,
 • sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, spalania gazu lub kogeneracji w ilości co najmniej wymaganej przez prawo,
 • racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną,
 • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko innych istotnych aspektów środowiskowych.

W ramach wdrożonego systemu zobowiązujemy się do:

 • podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • ciągłego doskonalenia procesów i redukcji ich negatywnego wpływu na środowisko oraz wzmocnienia efektu pozytywnego,
 • spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących aspektów środowiskowych.
Zobacz certyfikat ISO 9001
Zobacz certyfikat ISO 14001