Plus

Szkolenia na Plus


 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie łącznie 79 dni szkoleniowych w okresie od 19 października 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku. W tym czasie przeszkolonych zostanie 120 pracowników w tym 40 sprzedawców, 70 kierowników Punktów Sprzedaży oraz 10 koordynatorów i dyrektorów sprzedaży.

Dla poszczególnych grup zaplanowano szkolenia w następujących obszarach:

dla sprzedawców:

  • z zakresu budowania relacji z Klientami
  • wywierania wpływu
  • radzenia sobie z zastrzeżeniami Klienta.

dla kierowników:

  • szkolenia sprzedażowe z obszaru radzenia sobie z trudnym Klientem i budowania relacji
  • szkolenia menadżerskie z zakresu zarządzania zespołem, delegowania zadań, motywowania pracowników i coachingu.

dla koordynatorów i dyrektorów:

  • szkolenia menadżerskie z zakresu zarządzania zespołem, delegowania zadań, motywowania pracowników i zaawansowanych technik coachingu

szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja