Plus

Bezpieczeństwo w górach - 601 100 300To bardzo ważne! Numer ratunkowy w górach 601 100 300 działa w całym paśmie polskich gór oraz w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.

Operator sieci Plus już od wielu lat wspiera i aktywnie współpracuje z ratownikami górskimi. Jako jedyny operator telekomunikacyjny podpisał kompleksowe umowy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR) i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (TOPR). Dzięki współpracy ze służbami ratowniczymi udało się zrealizować szereg projektów, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w polskich górach. Najważniejszym elementem współpracy operatora sieci Plus z GOPR i TOPR jest Zintegrowany System Ratownictwa obsługujący numer ratunkowy w górach  601 100 300, dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych. Z numeru alarmowego można korzystać w całym paśmie polskich gór. Centrum Koordynacji GOPR znajduje się w Rabce, natomiast Centrum Koordynacji Ratownicy TOPR jest obsługiwane przez ratowników w Zakopanem.

Projekt od strony technologicznej jest systematycznie uzupełniany o kolejne rozwiązania - m.in. w 2009 r. udostępniono wspólnie z TOPR System Informacji Wizualnej dla turystów w Tatrach. Ważnym elementem współpracy ze służbami ratowniczymi w 2009 r. były także projekty zrealizowane dzięki wsparciu uzyskanemu od Fundacji Grupy Vodafone m.in: TOPR - profilaktyka lawinowa.

O skuteczności i użyteczności systemu najlepiej świadczą statystyki. Od chwili udostępnienia górskiego numeru ratunkowego ratownicy korzystający ze Zintegrowanego Systemu Ratownictwa odnotowali kilkanaście tysięcy zgłoszeń. Służby GOPR i TOPR przeprowadziły w tym czasie ponad 10 tysięcy akcji  i interwencji, z czego 70% zostało uruchomionych po wywołaniu połączenia na numer 601 100 300. Dzięki systemowi teleinformatycznemu udostępnionemu przez operatora sieci Plus udzielono pomocy kilku tysiącom osób znajdującym się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia

Najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa w górach jest pogoda. Opady następują nagle, mogą być obfite i gwałtowne, przybierać postać śniegu lub gradu (nawet w środku lata) i przynosić utrudnienia w poruszaniu się, przemoczenie i wyziębienie organizmu. Ważne jest sprawdzenie pogody przed wyjściem na szlak oraz obserwowanie zmian aury podczas marszu i ewentualne szukanie schronienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczególnym zagrożeniem w górach są również burze i towarzyszące im znaczące wyładowania atmosferyczne. Można schronić się w niskich krzakach, ale nigdy pod drzewem czy grupą drzew. Lepiej nie przebywać wówczas w pobliżu stawów, potoków, ale także metalowych przedmiotów, łańcuchów, klamer. Nie powinno opierać się o skały, należy wyłączyć telefon komórkowy. Trzeba "obniżyć" swoją pozycję w stosunku do innych wierzchołków - można usiąść na plecaku z podciągniętymi stopami, nie należy kłaść się na ziemi. Jeżeli burza zastanie grupę turystów, nie wolno trzymać się za ręce. Mgła, wiatr i nagłe zmiany temperatury to w górach przysłowiowy chleb powszedni.