Plus

Dni Wiedzy

Wciąż rosnąca konkurencja sprawia, że sukces na rynku osiągnąć dziś mogą firmy najlepiej radzące sobie ze zmianą. Podjęcie decyzji o rozwijaniu fundamentów technologicznych, kulturowych, organizacyjnych i procesowych to duże przedsięwzięcie, którego elementem składowym jest wymiana wiedzy. Dzięki takiej formie rozwoju firma może spodziewać się sprawniejszego przekształcania zasobów wiedzy i jej otoczenia w wartość dla klientów i pracowników.

Jednym z przykładów efektywnego wykorzystania wymiany wiedzy wśród pracowników są "Dni Wiedzy" organizowane od 2006 roku w firmie Polkomtel S.A. Wydarzenie, którego inicjatorem są sami pracownicy, to przedsięwzięcie, podczas którego wszyscy mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń z różnych obszarów wiedzy. Przykładowo, koleżanki i koledzy z Pionu Technicznego mogą poznać rozwiązania usprawniające prace Pionu Operacyjnego. "Dni Wiedzy" to także szansa na przedstawienie pomysłów szerszemu gronu pracowników, to również inne spojrzenie na codzienną pracę kolegów i koleżanek. Rozwiązania usprawniające prace w jednym obszarze mogą w równym stopniu usprawniać działania w innym. Inicjatywa zorganizowania "Dni Wiedzy" powstała wśród samych pracowników. Uczestnicy zdają sobie sprawę, jak ważne jest gromadzenie doświadczeń oraz dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi. Inicjatywa pozwala na poszukiwanie i zapewnianie synergii pomiędzy różnymi obszarami prac poprzez wzajemne informowanie się o realizowanych i planowanych pracach, korzystanie z efektów prac już zrealizowanych, wykorzystywanie zebranych w firmie doświadczeń i wzajemne inspirowanie się. Zespołowe uczenie się to wspólne rozwiązywanie problemów, zamiast siedzieć samemu nad jego rozwiązaniem, powinno się móc w dowolnym momencie skorzystać z rozwiązań wytworzonych w innych działach lub przez innych pracowników z tego samego działu, a następnie podzielić się sukcesami z pozostałymi.

Każdy może uczestniczyć w wydarzeniu zarówno w charakterze prezentera, jak i uczestnika. "Dni Wiedzy" są organizowane w formie seminariów prowadzonych równolegle w kilku salach konferencyjnych. Wydarzenie dzielone jest na kilka obszarów tematycznych uwzględniających zarówno działania biznesowe jak również pasje i zainteresowania pracowników.
Duży wybór tematów umożliwia każdemu znalezienie czegoś interesującego. Możemy poznać między innymi zagadnienia techniczne, nowe produkty i usługi Spółki, innowacyjne rozwiązania praktykowane w firmie oraz usprawnienia funkcjonujące w innych organizacjach. Podczas "Dni Wiedzy" poznajemy również zainteresowania i pasje naszych koleżanek i kolegów.