Plus

Krwiodawstwo

"Zaangażowanie zmienia rzeczywistość" to jedna z wartości jakimi kieruje się Polkomtel S.A.. W ślad za nią  oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, od dnia 8 maja 2006r. co cztery miesiące w siedzibie głównej Spółki przy ulicy Postępu 3 w Warszawie prowadzone są regularne edycje honorowego krwiodawstwa. Każdorazowo udział w akcji bierze udział średnio 60 pracowników Polkomtel, którzy zasilając szeregi honorowych krwiodawców oddają ponad 27 litrów bezcennego leku.

Zaangażowanie pracowników w realizację powyższej inicjatywy spowodowało, iż "Dni Honorowego Krwiodawstwa" na stałe wpisały się w kulturę organizacyjną Spółki. W czerwcu 2009 roku obchodziliśmy jubileuszową - dziesiątą już edycję tego przedsięwzięcia.