Plus

Talenty

Praca w Call Center wymaga od osób ją wykonujących  godzenia coraz wyższych oczekiwań klientów w ramach określonych warunków biznesowych i standardów ustanowionych przez pracodawcę. Znaczna część wysiłku to tzw. praca emocjonalna, która często łączy się ze stresem. Wielu konsultantów w Pionie Operacyjnym (którego częścią jest Call Center) zaczyna pracę w czasie studiów a po ich ukończeniu marzy o tym aby rozpocząć pracę zgodnie z wybranym kierunkiem kariery. Jednak wielu pracowników z tego Pionu uważa że ma małe szanse na zmianę obszaru funkcjonalnego (np. przeniesienie do Pionu Finansów, Marketingu czy Sprzedaży). Wynika to częściowo z faktu ,że  często w profilu rekrutacyjnym oczekuje się wcześniejszego doświadczenia w danym obszarze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników i wspomnianym warunkom Polkomtel uruchomił 2008 roku Program Talentów Pionu Operacyjnego. Program ma na celu utrzymanie pracowników z wysokim potencjałem rozwojowym poprzez ich identyfikację oraz określenie i realizację indywidualnych planów rozwoju. Oczekujemy że inwestycja w Program zwiększy szanse naszych pracowników na rozwój kariery idący w parze ze wzrostem ilości rekrutacji wewnętrznych.

W ramach rekrutacji do programu uwzględniamy zróżnicowane źródła informacji o kandydatach: dokumenty aplikacyjne (cv i opinię przełożonego), rozmowę rekrutacyjną oraz Development Center. Każdy kandydat otrzymuje raport nt. swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, który omawiany jest z doświadczonym doradcą kariery podczas  sesji informacji zwrotnych. Jak pokazała historia taki feedback nawet w przypadku jeśli dana osoba nie zostanie zakwalifikowana stanowi inspirację do pracy nad swoim rozwojem co także zwiększa szansę rekrutacjach do kolejnych edycji.

Osoby zakwalifikowane do Programu poza cyklem szkoleń mają także możliwość zbudowania rzeczywistych doświadczeń zawodowych w wybranych przez siebie komórkach organizacyjnych. Takich kilku tygodniowych staży może być kilka w trakcie trwania programu.

Program trwa 1,5 roku. Łącznie uczestnikami pierwszej i drugiej edycji Programu Rozwoju Talentów jest  21 osób.