Plus

Konkurs Grantowy "Zmieniaj Świat"

Podstawą prospołecznych działań Polkomtel jest oparcie na wartościach takich jak wrażliwość na potrzeby innych. Wielu pracowników Spółki przekłada te wartości poza firmę, pracując jako wolontariusze w organizacjach prospołecznych. 

Z myślą o nich Polkomtel  przeprowadził w 2009 roku konkurs grantowy "Zmieniaj Świat". Każdy pracownik, mógł zostać ambasadorem instytucji z którą współpracuje i wspólnie zgłosić projekt do konkursu. Celem konkursu było zwiększenie społecznego zaangażowania w inicjatywy prospołeczne, w których realizacji uczestniczą pracownicy Polkomtel. Do konkursu zgłoszono 11 projektów. Wyłonione i nagrodzone zostały 3  z nich otrzymując nagrody - I nagroda - 15 000 złotych, II nagroda - 10 000 złotych oraz III nagroda - 5 000 złotych. Projekty były ocenione drogą głosowania przez pracowników Spółki na Planecie Plusa. W głosowaniu udział wzięło ponad 500 osób.