Plus

Nasze Plusy

Jesteśmy firmą, która nie tylko zapewnia pracownikom rozwój kariery zawodowej, ale również stwarza dobre i przyjazne warunki pracy. W naszych wysiłkach skupiamy się na wielu aspektach mających wpływ na zadowolenie naszych pracowników:

 1. Opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, telefon komórkowy - przysługują u nas każdemu pracownikowi.
   
 2. Wspieramy inicjatywy naszych pracowników
  Ludzie tworzący społeczność Polkomtel Sp. z o.o., to nie tylko pracownicy z zakresem obowiązków, to również grupa mająca wielki wpływ na budowanie kultury organizacyjnej Spółki. Dzięki indywidualnemu zaangażowaniu pracowników oraz ich chęci do rozwoju, a także wspierania innych, w Spółce z powodzeniem realizowane są takie inicjatywy jak:
  Dni Wiedzy, Honorowe Krwiodawstwo, Drużyny Ratownictwa Medycznego.
  Również, z inicjatywy samych pracowników, od wielu lat w firmie działają różne sekcje sportowe: Siatkarska, Turystyki Górskiej, Narciarsko-Snowboardowa, Strzelecka, Tenisa Ziemnego, Jeździecka, Nurkowa, Koszykówki, Żeglarska, Motocyklowa i wiele innych.
   
 3. Rozwój zawodowy i szkolenia
  Polkomtel Sp. z o.o. planuje nakłady na edukację i rozwój swoich pracowników, gdyż traktuje je jako niezbędną, potrzebną i dobrze skalkulowaną inwestycję.
  Przyświeca nam myśl: "Kto nie idzie do przodu ten się cofa".

  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi dąży do tego, aby wszyscy członkowie naszej organizacji mieli odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie umożliwiające im osiąganie sukcesów oraz pełne realizowanie się w pracy. Pracownicy Polkomtel Sp. z o.o. mogą rozwijać swoje kompetencje poprzez następujące rodzaje szkoleń i programów rozwojowych:

  Szkolenia/warsztaty:
  • specjalizacyjne: zapewniają pracownikom fachową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania pracy. Część szkoleń, seminariów i konferencji odbywa się za granicą.
  • doskonalące umiejętności zarządzania: jest to stały i ważny element rozwoju kadry menedżerskiej; szkolenia te stanowią wsparcie zarówno dla nowo mianowanych, jak i doświadczonych menedżerów.
  • rozwijające umiejętności interpersonalne
  • integracyjne typu team-building.

  Oprócz tradycyjnych metod szkolenia, jako lider na rynku usług teleinformatycznych, oferujemy pracownikom możliwość uczestniczenia w szkoleniach multimedialnych na wewnętrznej platformie e-learningowej.
  Oferta szkoleń jest stale poszerzana i aktualizowana tak, aby jak najlepiej spełniać potrzeby pracowników oraz zwiększać efektywność ich pracy.

  Projekty rozwojowe: np. Coaching, Mentoring.

  Dodatkowo nasi pracownicy mają możliwość skorzystania z nauki języka angielskiego oraz dofinansowania edukacji na uczelni wyższej.

  Naszym pracownikom oferujemy nie tylko pionową ścieżkę kariery, związaną z promocją na wyższy szczebel w hierarchii firmy, ale także dajemy możliwość zdobywania nowych cennych doświadczeń, poprzez pracę w grupach projektowych.
   

 4. Sport - poza sekcjami sportowymi, dajemy możliwość korzystania z basenu i sal gimnastycznych.
   
 5. Kultura - nasza działalność jako Mecenasa Kultury jest dedykowana nie tylko naszym klientom, ale również pracownikom. Umożliwiamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych sponsorowanych przez Polkomtel.
   
 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dofinansowanie wypoczynku, zakup upominków świątecznych, udzielanie pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe i zapomogi losowe. Organizacja imprez dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki.
   
 7. Produkty i usługi w specjalnej ofercie dla pracowników - Rodzina Plusa, Rodzina iPlusa, oraz oferty firm współpracujących (kluby fitness, producenci sprzętu AGD, banki, firmy ubezpieczeniowe).