Plus

Programy szkoleniowe pracowników Polkomtel Sp. z o.o.


  Od października 2009 inwestycje w rozwój pracowników Polkomtel Sp. z o.o. są współfinansowane środkami Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki". Firma Polkomtel jako jedyny operator telekomunikacyjny uzyskała dofinansowanie dwóch projektów rozwojowych. Realizowane są one w partnerstwie z ITO Polska Sp. Z o.o.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektów odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Projekt Nowoczesne kadry kompleksowej obsługi klienta Polkomtel Sp. z o.o.
Projekt dedykowany jest pracownikom Departamentu Rozwoju Procesów i Obsługi Klienta (DRPiOK) - zarówno menedżerom jak i konsultantom wsparcia telefonicznego.
Celem projektu jest rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników w zakresie obsługi klienta. Realizacja tego celu przełoży się bezpośrednio na wzrost jakości obsługi klientów Polkomtel Sp. z o.o. Wsparciem w realizacji celu szkoleń dedykowanych konsultantom będzie cykl szkoleń menedżerskich gwarantujących praktyczne wdrożenie wiedzy i umiejętności na stanowiskach pracy.
Wartość projektu to: 2.203.029,00 PLN
 
Projekt Szkolenia na Plus
Projekt obejmuje pracowników sieci sprzedaży. Celem projektu jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom Polkomtel Sp. z o.o. Efekt ten zostanie uzyskany w wyniku podniesienia wiedzy i kompetencji sprzedawców Polkomtel oraz wzrostu kompetencji menedżerskich kierowników sprzedaży.
Wartość projektu to: 887.024,00 PLN. Partnerem projektu jest
Liberty Poland S.A.
Zapytania ofertowe.
Zapytania ofertowe dotyczące projektu "Szkolenia na Plus"

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja